Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


Lot z Paryża

Okręg Kielce Organizuje lot charytatywny z miejscowości Paryż chętni hodowcy z Okręgu Lublin mogą zgłosić chęć wzięcia udziału w locie w macierzystych Oddziałach do 05-07-2015.Prezesi ds. lotowych  oddziału muszą zgłosić ilość gołębi i hodowców do Prezesa d/s lotowych Okręgu w terminie 05-07-2015 do godz.21:00. Jeżeli ilość gołębi będzie większa jak  100 i hodowców więcej jak 10 będzie utworzony punkt wkładań w Lublinie.

Poniżej regulamin lotu.

Regulamin  lotu z  miejscowości Paryż – Francja zaplanowanego na dzień 23 lipca 2015 roku.

1. Zarząd PZHGP Okręg Kielce organizuje lot z miejscowości Paryż. Start gołębi odbędzie się dnia 23 lipca 2015 roku (czwartek).

2. W locie mogą brać udział gołębie z całego spisu sporządzonego przez hodowcę na loty w sezonie 2015, zgłoszone w macierzystym oddziale.

3. W locie obowiązuje seria 3/2 (dwa z trzech wytypowanych punktują). Hodowca może zgłosić nieograniczoną ilość serii, znacząc je różnymi literami na liście wkładaniowej.

4. Koszowanie na lot odbędzie się w dniu 21 lipca 2015 roku (wtorek). Harmonogram koszowania oraz punkty wkładań zostaną podane w osobnym komunikacie. Transport gołębi zapewnia Zarząd Okręgu PZHGP Kielce.

5. Opłata od gołębia wynosi 10 zł.

6. Do dnia 5 lipca 2015 roku Zarządy Oddziałów zgłoszą telefonicznie ostateczną ilość gołębi, które będą brały udział w locie. Zgłoszenia należy dokonać do V-ce Prezesa ds. Organizacji Lotów Sylwestra Gajewskiego, tel. 509 809 922.

7. Do dnia 6 lipca należy dokonać opłaty za zgłoszone gołębie (powyżej 50 sztuk) przelewem na konto bankowego PZHGP Okręgu Kielce.

8. Trzy dni po zakończonym locie rachmistrzowie Oddziałów biorących udział w locie prześlą dane ze swoich Oddziałów drogą elektroniczną do rachmistrza Okręgu PZHGP Kielce na adres admin@pzhgp.kielce.pl celem wykonania listy okręgowej.

9. Lista konkursowa zostanie sporządzona na bazie 1:5 (20%), pierwszy gołąb otrzyma 100 pkt., a ostatni w konkursie 80 pkt.

10. Nagrodzonych zostanie 13 najlepszych serii, sklasyfikowanych kolejno według konkursów, punktów i konkursokilometrażu oraz 23 pierwsze gołębie sklasyfikowane na liście konkursowej okręgowej.

11. Z zebranej kwoty Zarząd Okręgu PZHGP Kielce opłaci koszty transportu do Paryża oraz inne koszty organizacyjne.

12. Pozostała kwota zostanie podzielona jako zwrot kosztów przygotowania gołębi do lotów pomiędzy hodowców, których serie lub gołębie zostały nagrodzone.

13. Ponadto Okręg Kielce nagrodzi 3 pierwsze gołębie pucharami, a 20 kolejnych statuetkami, 3 pierwsze serie pucharami, 10 kolejnych statuetkami. Dodatkowo 100 pierwszych gołębi oraz wszystkie kompletne serie (2 konkursy) otrzymają okolicznościowe dyplomy.


Dot. lotu z Harlingen

30.06.2015.

Ze względu na małe zainteresowanie lotem , lot z Harlingen nie odbędzie się.

K.S.


Dot. lotu Harlingen

Informuję, że koszowanie gołębi na lot Harlingen odbędzie się w czwartek 2.07.2015 na punkcje koszowania sekcji Kraśnik /stadion TĘCZY/w godzinach 12 – 13.

K.S.


Dot. lotu z Gardelegen I

Ze względu na złe warunki atmosferyczne ponujące na terenie Niemiec lo z Gardelegen został skrócony do lotu ze Słubic. Gołębie wypuszczone o godz. 7.40

K.S.


Odlot gołębi z Ostrowa Wlkp.

Ze względu na brak możliwości wypuszczenia gołębi w Krotoszynie , gołębie podwieziono do Ostrowa Wlkp. Wystartowały o godz. 9.30. Odlot b. dobry.

K.S.


Koszowanie na Gardelegen I

Informuję.że koszowanie gołębi na lot Gardelegen I odbędzie się w czwartek 25.06 w godzinach jn;

Gościeradów  15.00- 16.30

Kraśnik           16.00- 17.45

K.S.


Regulaminy lotów Harlingen i gołębi młodych 2015

W zakładce PLIKI DO POBRANIA dodano regulaminy jak w tytule

K.S.


Barcelona 2015

 

WSZYSTKICH HODOWCÓW ZAINTERESOWANYCH LOTEM Z BARCELONY 2015
ZAPRASZAM NA WKŁADANIE GOŁĘBI KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 27-06-2015 OD
GODZ. 9.00 DO 12.00 NA PUNKCIE WKŁADAŃ ODDZIAŁU TUROBIN W MIEJSCOWOŚĆ
KULIKÓW 15A. CZAS WYPUSZCZENIA GOŁĘBI W BARCELONIE TO 03-07-2015

ORGANIZATOREM PUNKTU WŁADAŃ NA LOT BARCELONA 2015 JEST :

ADAM BRASZKO

KULIKÓW 3

22-448 SUŁÓW

TEL 602554395

GOŁĘBIE NALEŻY ZGŁASZAĆ DO 16-06-2015 NA TELEFON 602554395

OPŁATA ZA GOŁĘBIA TO 40ZŁ PLUS 20 ZŁ ZA TRANSPORT DO ŁĘKNICY.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT LOTU Z BARCELONY NA STRONIE www.pzhgp-ikdlepuch


Dotyczy lotu Cybinka III

Zgodnie z ustaleniami na punktach wkładań lot nr 8 z Cybinki III nie odbędzie się. Pozostałe loty bez zmian.

K.S.


Otwarcie zegarów z lotu Cybinka II

Otwarcie zegarów z lotu Cybinka II odbędzie się w poniedziałek 8.06.2015 o godz. 20

K.S.


Lot nr 7 z Cybinki II

Ze względu na złe warunki atmosferyczne panujące od wczesnych godzin porannych w Cybince gołębie wypuszczone o godz. 8.40. Słaby odlot.

K.S.


Lot nr 6 z Krotoszyna II

Start gołębi o godz. 6.10.

K.S.


Lot nr 5 Cybinka I

Gołębie wystartowały przy pięknej słonecznej pogodzie o godz. 6.10. Odlot b. dobry.

K.S.


Lot nr 4 Krotoszyn I

Gołębie wypuszczone o godz. 6.50. Start b.dobry.

K.S.


Dotyczy list konkursowych

W celu szybszego wglądu w obliczenia wyników z lotu zamieszczał będę  wersię” roboczą” txt. Po zgłoszeniu ewentualnych poprawek w środę lub czwartek zamieszczę wersję  pdf.

K.S.


Typowanie gołębi do GMP

Przypominam. że od lotu Krotoszyn 1 typujemy 10 gołębi do GMP

K.S.


Lot nr 3 Wieluń

Gołębie wystartowały o godz. 6.30. Dobrego lotu.

K.S.


Lot z Wielunia odbędzie się 9.05.2015

W związku z zapowiadaną złą pogodę na niedzielę 10.05.2015 r. lot z Wielunia przeniesiony zostanie na sobotę 9.05.2015r.  Koszowanie w piątek. Czas wkładania jak w planie. Proszę o powiadomienie innych hodowców o zmianie trminu.

K.S.


Lot nr 2 Piotrków Tryb.

Start gołębi ogodz. 7.30. Odlot b. dobry

K.S.


Lot nr. 1 Końskie

Start gołębi nastąpił o godzinie 7.10

Dobtego lotu.

K.S


Lot próbny

20.04.2015

Jutro 21.04.2015 odbędzie się koszowanie na lot próbny. Godziny jak w planie lotów.

K.S.


Zmiana terminu lotu próbnego

16.04.2015

W związku ze złą pogodą przewidywaną na sobotę i niedzielę planowany lot próbny zostanie przeniesiony na wtorek

/ wkładanie/ środa lot. Dokładne terminy podane zostaną na stronie internetowej.

K.S.


Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Kraśnik odbędzie się 22.02.2015 r. o godz. 10 w świetlicy OSP w Stróży.

K.S.


Radosnych, zdrowych, spędzonych w rodzinnym gronie Świąt Bożego Narodzenia życzy dla wszystkich hodowców ich rodzin

Zarząd Oddziału Kraśnik


W zakładce Pliki do pobrania REGULAMINY dodano projekt regulaminu WG Okręgu Lublin na 2015 rok

K.S.


Informuję. że podsumowanie sezonu 2014 wraz z wręczeniem pucharów i dyplomów odbędzie się 23,11,2014 o godzinie 10.00 w Stróży w świetlicy wiejskiej /OSP/.

Zapraszam K.S.


W zakładce Pliki do pobrania/REGULAMINY dodano regulamin wystawy okręgowej Chełm 2014. Chętnych proszę o składanie deklaracji i kart ocen do dnia 11.11.2014. Proszę o liczny udział.

K.S.


W zakładce WYNIKI dodano wyniki w Sekcjach i Oddziale Kraśnik 2014
K.S.             

W zakładce WYNIKI  dodano Wyniki Okręgu Lublin   gołębi dorosłych w 2014 r.

K.S.      


W zakładce PLIKI DO POBRANIA /protokoły/ dodano plan lotów gołębi młodych w 2014 r.

Podaję adres strony internetowej WG Okręgu Lublin

http://wg-okreglublin.dobrahodowla.pl/

K.S.


W zakładce PLIKI DO POBRANIA/Protokoły/ dodano godziny

koszowania w sekcji Kraśnik w sezonie 2014.

K.S.


W zakładce REGULAMINY dodano " Regulamin Wspólnego Gołębnika Gołębi Młodych 2014" oraz Regulamin Lotowy Okręgu Lublin w 2014 roku.

Informuję. że zebranie sprawozdawcze za 2013 rok odbędzie się  w Świetlicy Wiejskiej w Stróży/OSP/ dnia 23.02 2014 , o godzinie 10.00. Zapraszam wszystkich delegatów o liczne przybycie .
K.S.


Radosnych, zdrowych, spędzonych w rodzinnym gronie Świąt Bożego Narodzenia, samych sukcesów w 2014 roku życzy hodowcom Oddziału Kraśnik oraz wszystkim miłośnikom gołębi pocztowych

Zarząd Oddziału Kraśnik


Chętni z oddziału Kraśnik na wyjazd do Sosnowca na wystawę Ogólnopolską proszeni są o zgłaszanie się do  kolegów: Paweł Szaja tel.691894824 lub Stanisław Kot tel.721965059. Termin składania zgłoszeń do 31.12.2013.

Organizatorzy.


W zakładce PLIKI DO POBRANIA/Protokoły/ dodano propozycję  Okręgu dot. lotów w maratonie w 2014 r. Rozsądne opinie mile widziane.

K.S.


W zakładce PLIKI DO POBRANIA /Regulaminy/ zamieszczono Regulamin Wystawy Okręgowej Krasnystaw 2013. Zgłoszenia gołębi na wystawę składać do dnia 10.11.2013 do Prezesa Oddziału. Druki do pobrania z zakładki PLIKI DO POBRANIA

K.S.


W zakładce WYNIKI przy locie Harlingen dodano wyniki Okręgowe i Międzyokręgowe

K.S.


W zakładce WYNIKI dodano Okręgowe wyniki gołębi dorosłych i młodych za 2013 rok

K.S.


W zakładce PLIKI DO POBRANIA/Protokoły/ dodano plan lotów i godziny koszowania gołębi młodych 2013 w sekcji Kraśnik

K.S.


Z dniem 1.08.2013 roku obniżona została cena obrączki rodowej 2013 do 2 zł za sztukę. Chętni proszeni są o zgłaszanie się do skarbników poszczególnych sekcji.

K.S.


Na tej stronie zamieszczał będę godziny wypuszczenia gołębi z poszczególnych lotów. Dobrych lotów.

K.S.


W zakładce PLIKI DO POBRANIA- REGULAMINY dodano Regulamin Lotu z Harlingen 2013

K.S.


W zakładce PLIKI DO POBRANIA/Protokoły dodano plan lotów i godziny koszowania w sekcji Kraśnik

K.S.


W zakładce PLIKI DO POBRANIA/OBRĄCZKI umieszczone jest archiwum wyników z poprzednich lat

Pozdrawiam K.S.


Ostatnio dodano wyniki dla lotu:
Słubice
z dnia 27.06.2015


Najnowsze tematy na forum oddziału:


Najnowsze tematy na forum SuperGolab.pl:

przybłąkany (kliknij)

pl-04-11015-2009

Przyblakane golebie (kliknij)

JEST U MNIE PL-0125-14-703 SKRAJNIE WYCZERPANY -...

Jak przygotowac golebie na 760 km (kliknij)

witam pisze dopiero teraz bo wrocilem z nad...

Obowiązkowe numery tel. - sprawdzają się, czy nie?... (kliknij)

Zawsze jest jakis cel np. dac zarobic ludzią...

Zmiana prawa chroniącego ptaki drapieżne (kliknij)

Chętnie się pod tym podpiszę . U mnie atakuje...


Plan lotów
gołębie dorosłe
sezon 2015


Plan lotów
gołębie młode
sezon 2015